Belangrijk bericht ivm het coronavirus en onze dienstverlening 

06
okt

0
Blog Waterink Instituut

Studiekeuzeadvies of studiekeuzecheck? Gebruik de open dagen!

Kies jij jouw opleiding of kiest de opleiding jou? Universiteiten en hbo-instellingen hebben de laatste jaren allerlei maatregelen ingevoerd die studie-uitval tegen moeten gaan. Voorbeelden hiervan zijn de (verplichte) studiekeuzecheck en de decentrale selectietrajecten. Vooral populaire studies en studies met een numerus fixus maken hier gebruik van. Leerlingen schrijven zich graag voor deze populaire studies […]

19
jul

0
Intelligentie Blog Waterink Instituut

Is intelligentie belangrijk voor succes in een baan?

Wat is Intelligentie? De meeste mensen denken bij intelligentie aan intellectuele aanleg (ook wel cognitieve intelligentie genoemd), meestal aangeduid als IQ. De afkorting staat voor Intelligentie Quotiënt. Het geeft aan hoe ‘slim’ iemand is in vergelijking tot een groep anderen, bijvoorbeeld leeftijdgenoten. Het gemiddelde IQ van zo’n groep is altijd 100 en de scores van […]