Belangrijk bericht ivm het corona virus en onze dienstverlening.

19
jul

Intelligentie Blog Waterink Instituut

Is intelligentie belangrijk voor succes in een baan?

Wat is Intelligentie?

De meeste mensen denken bij intelligentie aan intellectuele aanleg (ook wel cognitieve intelligentie genoemd), meestal aangeduid als IQ. De afkorting staat voor Intelligentie Quotiënt. Het geeft aan hoe ‘slim’ iemand is in vergelijking tot een groep anderen, bijvoorbeeld leeftijdgenoten. Het gemiddelde IQ van zo’n groep is altijd 100 en de scores van rest van de groep is daar gelijkmatig omheen verdeeld. De grootste groep mensen heeft een IQ dat ligt tussen 85 en 115. Deze vorm van intelligentie wordt met behulp van capaciteitentests gemeten. Er zijn verschillende soorten tests die allemaal iets anders meten: ruimtelijk inzicht, cijfermatig inzicht, verbaal-analytisch redeneren en abstract redeneren, bijvoorbeeld.

Hoe belangrijk is IQ nu voor succes in een baan?

In de regel wordt gesteld dat hoe intelligenter iemand is, des te succesvoller deze zal zijn in beroep en loopbaan. Dat klinkt logisch, want slimme mensen pikken vlotter nieuwe informatie op, leggen gemakkelijker verbanden en kunnen de consequenties van besluiten beter overzien. Maar is het ook altijd waar? Onderzoek* wijst uit dat er situaties zijn waarin deze redenatie niet opgaat en dat er situaties zijn waarin een hoge intelligentie zelfs belemmerend kan weken op succes. Naast IQ bestaat er namelijk ook nog zoiets als EQ, het Emotionele Quotiënt, ook wel sociale intelligentie genaamd. Dit is een maat die aangeeft hoe handig iemand is in het sociale contact. Daarbij kun je denken aan eigenschappen als: hartelijkheid, sociale handigheid en empathisch vermogen. Ook deze eigenschappen hebben voorspellende waarde als het gaat om succes. Gebleken is bijvoorbeeld dat verkopers met een hoog IQ alleen beter presteren, als ze ook sociaal intelligent zijn. Voor verkopers die sociaal minder handig zijn, werkt een hoge intelligentie belemmerend. Hun prestaties nemen juist af naarmate het IQ toeneemt. Toch iets om over na te denken als je een commerciële studie overweegt.

(Verbeke et all., 2008)