Belangrijk bericht ivm het corona virus en onze dienstverlening.

06
jun

0
Gratis-loopbaanadvies-voor-45-plussers-waterink-instituut-4

Ontwikkeladvies voor werkende 45 plussers

2019 is een bijzonder jaar, want de bevolking van ruim 17 miljoen Nederlanders bestaat nu voor de helft uit 45 plussers. Dat neemt de komende jaren nog toe om pas weer af te nemen na 2030.
Het is bijzonder dat ouderen zo’n belangrijk deel van de samenleving uitmaken. Commercieel is deze groep dan ook al lang ontdekt: vakanties, dating sites en verzorgende producten worden speciaal voor deze doelgroep ontworpen en op de markt gezet.

Omdat er steeds meer ouderen zijn én omdat mensen steeds ouder worden, is ook de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gegaan naar 67 jaar en het valt niet uit te sluiten dat dat nog verder wordt verhoogd. Belangrijk is dan ook dat de ouder wordende beroepsbevolking blijft werken en daartoe ook gestimuleerd wordt.

Uit de statistiek blijkt dat 45 plussers minder wisselen van baan dan hun jongere collega’s. De meesten zijn tevreden met waar ze terechtgekomen zijn. Degenen die minder tevreden zijn, ‘houden het nog wel en paar jaar vol’ tot het pensioen, en/of hebben weinig zicht op wat hun mogelijkheden zijn in een veranderende maatschappij. Bovendien kost een heroriëntatie op je werk energie en kan het onrust met zich meebrengen. Inmiddels weten we echter, dat niemand er zo maar van uit kan gaan dat ze altijd het werk kunnen blijven doen, wat ze nu doen.

Herkent u zichzelf in één van deze situaties:

Uw loopt het risico dat uw werk in de toekomst door robots wordt uitgevoerd, of wordt uitbesteed aan derde wereld landen.

Het werk dat u doet wordt anders aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van freelance-opdrachten of tijdelijke projectcontracten.

De baan waar u tien jaar geleden blij mee was, heeft zijn glans verloren en u vraagt zich af of dit alles is wat er voor u in het verschiet ligt.

U merkt dat u  gegroeid bent en uw capaciteiten niet goed meer in uw werk wijt kunt.

U krijgt te maken met (de zoveelste) reorganisatie en heeft het gevoel dat het voor u niet zo nodig meer hoeft.

U heeft steeds minder zin om naar uw werk te gaan, omdat er een slecht sociaal klimaat op de werkvloer heerst.

U oefent al jaren een zwaar beroep uit en heeft behoefte aan een lichtere vorm van werk, als u het tot uw pensioen uit wil houden.

U merkt dat u lang niet meer zo bezig bent met zaken als: competitiedrang, promotiebehoeften en persoonlijke groei. Maar dat er in uw werk weinig ruimte is voor dingen die u juist wel belangrijk bent gaan vinden, zoals; behoefte aan autonomie, persoonlijke ethiek en het leveren van kwaliteit.

U heeft eigenlijk nooit een bewuste loopbaankeuze gemaakt, omdat uw aandacht uitging naar het gezin en er gewoon brood op de plank moest komen. Maar nu merkt u dat u een kant bent opgegaan, waar u weinig satisfactie uit haalt.

Gratis Ontwikkeladvies bij Waterink Instituut

Al deze situaties kunnen ertoe leiden dat uw lust om te gaan werken afneemt, terwijl juist die motivatie belangrijk is om op een prettige en duurzame manier productief te kunnen zijn. Vanaf 45 jaar blijkt er bij veel mensen de behoefte ontstaan om hier eens wat uitgebreider bij stil te staan. Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderkent de situatie en biedt daarom een gesubsidieerd ontwikkeladvies aan voor alle werkenden van 45 jaar en ouder. Doel van dit advies is dat mensen zich veel actiever en gaan bezighouden met een bewuste invulling van de laatste fase van hun loopbaan, zodat zij prettig en duurzaam kunnen doorwerken tot hun pensioengerechtigde leeftijd.

Bij het Waterink Instituut kunt u terecht voor dit ‘gratis’ Ontwikkeladvies. U bent u in gesprek met ervaren adviseurs die ruim aandacht aan uw situatie aanbesteden.

 

Meld je nu aan