Een masterkeuze-onderzoek begint met een intakegesprek, waarin we je leren kennen en wij jouw vraag precies formuleren. De psycholoog stelt vervolgens een serie van intelligentietests, persoonlijkheids-, motivatie- en interessestests samen, om jouw vraagstelling zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Met capaciteitenonderzoek meten wij je denkkracht en intelligentieniveau. De dag eindigt met een adviesgesprek, waarin we aangegeven welke studie- of beroepsrichtingen bij jou passen. We geven je een aantal concrete studies mee die je nader kunt onderzoeken. Je ouders mogen bij dit gesprek aanwezig zijn, maar dat bepaal je natuurlijk zelf.