In 2015 hebben we een deel van onze clientèle uitgenodigd om ons te beoordelen door middel van het invullen van een enquête. In totaal hebben we 209 reacties ontvangen. We zijn ontzettend blij met het grote aantal reacties en willen dan ook iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken.*

Hier volgt een overzicht van de resultaten. Bij bijna alle vragen in de enquête werd gebruik gemaakt van een schaalverdeling van 1 tot 100. Hierbij was 100 uiterst positief en 1 uiterst negatief.

Beoordeling bezoek - 81%
Onze werkwijze - 86%
Toegevoegde waarde van het onderzoek - 84%
Duidelijkheid nabespreking en rapport - 90%
Aanbevelingen aan anderen - 88%
Uitkiezen geschikte periode - 88%
Opvolging advies - 82%

Team Waterink Instituut

Al met al zijn we erg blij met de resultaten van het onderzoek. We gaan nu kijken met welke verbeterpunten we aan de slag gaan. Ook gaan we eraan werken om de bovenstaade cijfers in de toekomst nog hoger te krijgen.

*De reden voor het onderzoek was om een beeld van de tevredenheid van onze klanten te krijgen en om te kijken op welk gebied we onze dienstverlening kunnen verbeteren. We hebben onze klanten onder andere gevraagd naar hun mening over de toegevoegde waarde van het onderzoek, helderheid, advies & rapport, planning, de mate waarin advies tot gewenste resultaten heeft geleid en een beoordeling over onze dienstverlening.