Belangrijk bericht ivm het corona virus en onze dienstverlening.
[dt_sc_full_width first]
Werkwijze Waterink Instituut

Persoonlijk en resultaatgericht

Een onderzoek duurt één werkdag. Deze werkwijze is mogelijk omdat we in een kleinschalige setting werken en onze cliënten alle aandacht kunnen geven die nodig is om tot een optimaal resultaat te komen. Onze psychologen doen dagelijks hooguit twee onderzoeken. Ze zijn hierdoor in staat om de vorderingen van hun cliënten voortdurend in het oog te houden, het testprogramma indien nodig te wijzigen en aanvullend onderzoek te verrichten.

Een onderzoek begint met een voorbespreking. Tijdens deze bespreking geven wij u de gelegenheid om uw vraagstelling zo helder en concreet mogelijk onder woorden te brengen. Hoe duidelijker u bent, hoe beter wij antwoord kunnen geven op uw vragen. Wanneer het gaat om kinderen van 16 jaar en jonger adviseren wij ouders/verzorgers om bij het voorgesprek aanwezig te zijn. De praktijk heeft ons geleerd dat kinderen vanaf 17 jaar in staat zijn om zelfstandig de reden van hun komst naar ons instituut te verwoorden. Als ouders en kinderen van 17 jaar of ouder sterk van inzicht verschillen met betrekking tot het doel van ons onderzoek, is het zinvol dat die ouders aan de voorbespreking deelnemen.

Het testonderzoek

Na de voorbespreking gaan we over tot het testonderzoek. Dit is een schriftelijke procedure die bestaat uit de afname van diverse psychologische tests. De psycholoog die verantwoordelijk is voor het onderzoek stelt aan de hand van de gegevens uit de voorbespreking een testprogramma samen. De psychologisch assistent bewaakt de voortgang van het onderzoek en geeft de resultaten door aan de psycholoog, zodat deze voortdurend in het oog heeft hoe het onderzoek verloopt en kan bijsturen als dat nodig is.

Wij gebruiken testmateriaal dat zijn waarde heeft bewezen en wij trachten voortdurend in te spelen op ontwikkelingen in de testpsychologie.

Van 12.30u tot 13.30 uur is er een pauze, die in de wachtkamer doorgebracht kan worden of in de omgeving van het Instituut. Er zijn vele lunchgelegenheden in de buurt.

Als het testonderzoek ’s middags is afgerond vindt aansluitend de nabespreking plaats. Dit is mogelijk omdat onze psychologen gedurende de gehele dag de testresultaten van de psychologisch assistent krijgen doorgegeven en daarom al snel na het doornemen van de laatste gegevens het totaalbeeld compleet hebben. De nabespreking dient om dit beeld te schetsen en tevens brengen wij een advies uit. Ons advies is concreet van inhoud. Wij bieden een aantal passende opties waaruit na eigen oriëntatie een veilige eindkeuze kan worden gemaakt.

Bij de nabespreking betreffende scholieren en jonge studenten zien wij graag één of beide ouders aanwezig. Enkele dagen na het onderzoek ontvangt u van ons een schriftelijke samenvatting van het resultaat en het daaraan gekoppelde advies.

[/dt_sc_full_width][dt_sc_full_width first]NEEM CONTACT OP[/dt_sc_full_width]