Belangrijk bericht ivm het corona virus en onze dienstverlening.

Eén van de langst bestaande studiekeuzeadviesbureau ’s in Nederland.

Het Waterink Instituut is één van de langst bestaande studiekeuzeadviesbureau ’s in Nederland. In het stukje over onze ontstaansgeschiedenis hieronder, kun je alles terugvinden over de ontwikkeling van het bureau zelf. In de loop der tijd is er echter meer veranderd dan alleen de vorm en naam van het Instituut. Zo kijken we tegenwoordig heel anders aan tegen onderzoeks- en testsituaties. Het is een stuk minder formeel geworden, maar zeker niet minder professioneel! In het stukje over ‘werkwijze’,  kun je alles lezen over de manier waarop wij onderzoek doen.

Sinds 2016 is het Waterink Instituut in handen van drie assessmentpsychologen, met veel ervaring in het testen van mensen voor functies en loopbanen bij bedrijven en instellingen in Nederland. Die kennis en ervaring zetten wij natuurlijk ook in om tot goed en eigentijds advies te komen. Het doel van ons bureau is dan ook onveranderd gebleven: het geven van goed en gefundeerd studie-, beroeps- en loopbaan advies.

Werkwijze

Een onderzoek duurt één werkdag. Deze werkwijze is mogelijk omdat we in een kleinschalige setting werken en onze cliënten alle aandacht kunnen geven die nodig is om tot een optimaal resultaat te komen. Onze psychologen doen dagelijks hooguit twee onderzoeken. Ze zijn hierdoor in staat om de vorderingen van hun cliënten voortdurend in het oog te houden, het testprogramma indien nodig te wijzigen en aanvullend onderzoek te verrichten.

Lees verder

Ontstaan

Het Waterink Instituut heeft een respectabele geschiedenis, die teruggaat tot het jaar 1927. In dat jaar stichtte Prof. Dr. Jan Waterink (1890-1966) het Psychotechnisch Laboratorium, waar psychologische testen werden afgenomen, een practicum voor zijn studenten. Waterink was opgeleid tot gereformeerd predikant aan de Theologische Hogeschool in Kampen en promoveerde op een theologisch proefschrift (waarvoor hij gebruik had gemaakt van een enquête) aan de Vrije Universiteit.

Lees verder