Voor een profielkeuze-onderzoek begint de psycholoog met een kennismakingsgesprek, waarin we je leren kennen en jouw vraagstelling precies formuleren. Zij stelt vervolgens een serie van intelligentietesten, persoonlijkheids-, motivatie- en interessestests samen, om jouw vraagstelling zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.