Een studiekeuze-onderzoek begint met een kennismakingsgesprek, waarin we je leren kennen en wij jouw vraag precies formuleren. De psycholoog stelt vervolgens een serie van intelligentietests, persoonlijkheids-, motivatie- en interessestests samen, om jouw vraagstelling zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarnaast gaan we in op je wensen en ambities en wat je zoal van het studentenleven verwacht. De dag eindigt met een adviesgesprek, waarin we aangegeven welke studie- of beroepsrichtingen bij jou passen. We geven je een aantal concrete studies mee die je nader kunt onderzoeken. Je ouders mogen bij dit gesprek aanwezig zijn.