Belangrijk bericht ivm het corona virus en onze dienstverlening.

Schoolkeuze onderzoek

Schoolkeuze

In groep 8 van het basisonderwijs wordt uw kind de Cito-toets (of vergelijkbare toets) afgenomen en krijgt u een advies met betrekking tot het best bij uw kind passende niveau van voortgezet onderwijs. Als dit advies overeenkomt met wat u zelf al had gedacht zult u er geen behoefte aan hebben om ons te raadplegen. Als u voor een verrassing bent komen te staan kunnen wij u meer duidelijkheid bieden. Wij geven u een beeld van de persoonlijkheid, het talent, de werkhouding en het sociaal functioneren van uw kind. U zult hierdoor niet het advies op basis van de Cito-toets kunnen aanvechten, maar kunt wel voor uzelf vaststellen wat uw strategie met betrekking tot de schoolloopbaan van uw kind zal kunnen zijn. Geeft u uw kind de vrije teugel of doet u juist een sterk appèl op werkkracht en gedrevenheid; Zelfstandig huiswerk maken of liever een huiswerkinstituut; Welk opleidingsniveau kan op de langere termijn worden nagestreefd?

Profielkeuze

Al snel moet er in het voortgezet onderwijs een profielkeuze worden gemaakt. Deze keuze is sterk bepalend voor de toekomst van uw kind. Immers, kiest het bijvoorbeeld voor het profiel Cultuur en Maatschappij, dan is het later niet mogelijk om Geneeskunde te gaan studeren en na Economie en Maatschappij geen HBO-Werktuigbouwkunde.

Wij doen een onderzoek naar specifieke aanleg. Is uw kind vooral verbaal of exact begaafd of heeft het beide in zich; Gaat het zich ontwikkelen tot een typisch mensen-mens, een leider of wordt het meer een specialist; Is het in staat om op de tenen te lopen om een doel te behalen of liever meer ontspannen en minder ambitieus aan de slag?

 

Profielkeuze

Het juiste niveau van voortgezet onderwijs?

Het komt dikwijls voor dat kinderen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs niet voldoen aan de verwachtingen die men op grond van het Cito-advies zou mogen hebben. Het gekozen niveau kan te laag blijken en door te weinig prikkeling kan er dan motivatieverlies optreden en zal er ondanks veel talent slecht worden gepresteerd.

Het omgekeerde gebeurt ook. Kinderen die door keihard werken het basisonderwijs met een goed gevolg hebben doorlopen en een mooie Cito-score hebben behaald kunnen in het voortgezet onderwijs zichzelf tegenkomen en door het ijs zakken. Is het dan verstandig om door te gaan of liever een stapje terug te doen en op een wat gemakkelijker niveau zo goed presteren dat het zelfgevoel zich in positieve zin verder kan ontwikkelen.

Ons tarief voor bovenstaande onderzoeken bedraagt momenteel € 903,00 (Incl. 21 % btw).