Belangrijk bericht ivm het corona virus en onze dienstverlening.

17
mrt

0
Kiezen is een kunst

Kiezen is een kunst

Goede keuzes maken is een kunst. En daar sta je voor als je een studiekeuze moet maken. Deze blog gaat je daarbij helpen.

Hoe krijg ik een goed beeld van wat de studie echt inhoudt?

Dat is best lastig. Allereerst is studeren aan een hogeschool of universiteit toch echt anders dan het doorlopen van een middelbare school. En dat geldt ook voor een Mbo-opleiding. Er worden bij de diverse niveaus wel verschillende werkvormen aangeboden, maar kern van de zaak is toch dat je acht uur per dag met je studie of opleiding bezig bent. Aan universiteiten wordt verwacht dat je zelf je studie oppakt en de discipline hebt om ook echt iedere dag gedurende langere tijd met je neus boven de boeken te zitten. Aan het Hbo wordt eenzelfde studiementaliteit verwacht, zij het dat hier ook vaak in projectgroepen wordt gewerkt. Dan heb je dus met anderen te maken. Mbo’ers lopen al snel stage en doen dan al werkend kennis en ervaring op. Alle positieve verhalen ten spijt, het is goed om er voor iedere studie of opleiding rekening mee te houden dat het nooit alleen maar ‘leuk’ is èn dat je er ook echt een volle dagtaak aan hebt.

Om een goed beeld te krijgen van hoe die dagtaak er dan uit gaat zien, kun je tijdens open dagen vragen stellen over de manier waarop de studie wordt aangeboden.
Gaat het vooral om massale hoorcolleges of krijg je klassikaal les? Wordt er gewerkt met werkgroepen? Zijn er veel practica en hoe zien die er uit? Hoe snel ga je stage lopen? Dit geeft je een beeld van hoe de studiedagen er daadwerkelijk voor je uit gaan zien.

In onze praktijk komen regelmatig studenten die enthousiast waren geworden door het bezoek aan de open dag, maar daar uiteindelijk niet pasten 
- Maaike Husken
Waterink Instituut

 

Ga ik de inhoud van de studie leuk en stimulerend vinden?

Dit is al een iets minder lastige vraag, want doorgaans weten degenen die de open dag verzorgen prima wat de inhoud van de studie is. Alleen…er wordt vaak maar weinig aandacht aan juist dat inhoudelijke element gegeven.

Op de open dag zetten de docenten hun beste beentje voor. Ze geven vaak een te mooi beeld en ze laten alleen studenten spreken die positief zijn. Dus heb je daar eigenlijk niet veel aan”
- Joris
Havo 5

 

Dus stel vragen over de inhoud van de studie, zoals: Welke stof staat centraal in de opleiding? Welk middelbare schoolvak komt in de studie het meeste aan bod? Ook interessant om te weten is: hoe goed moet je daar dan nu al in zijn? Voor een aantal technische opleidingen bijvoorbeeld, is bekend dat vooral leerlingen die een 7 of hoger halen op hun eindlijst voor bijvoorbeeld Wiskunde B of Natuurkunde, de studie afronden. Mocht je een technische opleiding ambiëren, dan is dat dus best interessant om te weten.

Gaat het werk mij straks in de praktijk aanspreken?  

Een studie krijgt kleur wanneer je een beeld hebt bij het werk wat je er later mee kunt en wil gaan doen. Maar wanneer je net van de middelbare school komt, heb je vaak helemaal geen idee wat het werk in de praktijk gaat inhouden.

Toch kun je daar al best een beeld van krijgen, door eenvoudig te vragen naar het type werk dat de meeste afgestudeerden later gaan doen. Denk daarbij aan zaken als:

  • iets doen met mensen: zorgen, leidinggeven, onderwijzen of medisch
  • buiten werken, waaronder: met dieren, landschap, water, lucht en milieu
  • onderzoeken: iets met cijfers of big data
  • zelfstandig ondernemen: commercieel
  • met technisch, werken met je handen: iets maken, bouwen
  • informatie overdragen: media, taal en communicatie

Met wie zit ik samen in de collegebanken en wat zijn mijn opties? 

Om een beeld te krijgen van de sfeer van een opleiding, kan het interessant zijn te weten met wie je zoal in de collegebanken en projectgroepen kunt zitten. Relevante vragen zijn: wat is de gemiddelde leeftijd van de eerstejaars? Zijn er veel internationale studenten en zo ja, waar komt het merendeel dan vandaan? Is er een uitwisselingsprogramma met buitenlandse universiteiten en wie komen daar voor in aanmerking? (soms is dat alleen voorbehouden aan de beste studenten van de opleiding, soms wordt het actief bemiddeld vanuit de opleiding en soms moeten studenten daar vooral zelf achteraan gaan).

Hoe gaat mijn studententijd er uit zien?

En dan is er – en zeker niet in de laatste plaats – het studentenleven. In verschillende steden en bij verschillende universiteiten kan dat er heel anders uit zien. Ook hier gaat het er om de juiste match te vinden. Waar voel jij je bij thuis? Trekt het avontuur van een grote stad, of zoek je liever de geborgenheid van een provinciestad? Gaat je voorkeur uit naar een grote of kleinere school of universiteit? Vaak heb je zelf al een beeld bij het leven van de gemiddelde student, maar het kan geen kwaad ook daar vragen over te stellen. Hoe goed is de studie te combineren met een studentenvereniging? Sommige studies kennen een actief extra-curriculair programma. Dat zijn alle sociale en studie-gerelateerde activiteiten die buiten het officiële lesprogramma door de opleiding worden georganiseerd. Of heeft de opleiding een actieve studievereniging?

Open dagen helpen mij niet verder met mijn studiekeuze, want dan vind ik alles wel
- Julia
Havo 5

 

Nog meer voorbereiding van de open dagen?

Naast bovengenoemde onderwerpen, zijn handige sites op internet die je voorafgaand (maar ook achteraf) aan je bezoek aan de open dagen kunt raadplegen.

Op onderstaande sites zie je handige checklists:

Slimme vragen stellen tijdens de open dag: studiekeuze123.nl/wegwijzer/studie-kiezen/maak-kennis-open-dagen/slimme-vragen-stellen-tijdens-een-open-dag

Checklist van ROC: roc.nl/default.php?fr=help&item=checklist

Beoordelingen van studies: studiekeuze123.nl/opleidingen

Tot slot

Wanneer je een aantal van deze vragen in het achterhoofd houdt, kun je de open dagen veel beter benutten. Je bent dan beter in staat om door de mooie, wervende verhalen van de presentaties heen te prikken en een goed beeld te krijgen van wat je werkelijk te wachten staat.

Een studiekeuze-onderzoek kan je ten slotte helpen om een gerichte selectie te maken van de open dagen die voor jou de moeite van het bezoeken waard zijn:

Lees hier meer over ons studiekeuze traject