Belangrijk bericht ivm het corona virus en onze dienstverlening.

Onze geschiedenis

Het Waterink Instituut heeft een respectabele geschiedenis, die teruggaat tot het jaar 1927. In dat jaar stichtte Prof. Dr. Jan Waterink (1890-1966) het Psychotechnisch Laboratorium, waar psychologische testen werden afgenomen, een practicum voor zijn studenten.

Waterink was opgeleid tot gereformeerd predikant aan de Theologische Hogeschool in Kampen en promoveerde op een theologisch proefschrift (waarvoor hij gebruik had gemaakt van een enquête) aan de Vrije Universiteit. Hij was door zijn domineeswerk steeds meer geïnteresseerd geraakt in de vakken psychologie en vooral pedagogie. In 1926 werd hij aan de Vrije Universiteit benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de pedagogie én in de theologie. Later werd de leeropdracht voor de pedagogische leerstoel omgezet in een gewoon hoogleraarschap in de pedagogie, pedologie en psychotechniek.

In 1933 ging het Psychotechnisch Laboratorium samen met het in 1931 ook door Waterink opgerichte Paedologisch Instituut (tegenwoordig het PI in Duivendrecht) op in het Laboratorium voor Paedologie en Psychotechniek.

Vanaf dat moment kreeg het instituut een grote stroom verzoeken om advies en psychotechnisch onderzoek. Nadat het PI in 1941 weer zelfstandig was geworden, ontwikkelde het Laboratorium zich tot een bureau voor psychotechnisch, bedrijfspsychologisch en beroepskeuzeonderzoek, dat vanaf 1946 verderging onder de naam Laboratorium voor Toegepaste Psychologie (LTP).

Later werd de beroeps-, studie- en schoolkeuzepoot van dit bureau ondergebracht in de Waterink Stichting; het LTP richtte zich sindsdien op de bedrijfspychologie waarin het tegenwoordig een grote speler is. Veel mensen hebben kennis gemaakt met de Waterink Stichting, dat veel onderzoeken verrichtte op scholen in heel Nederland vanaf de jaren vijftig tot begin jaren negentig. Het was gevestigd op verschillende adressen in de omgeving van het Amsterdamse Vondelpark, waaronder de Vossiusstraat.

In de jaren negentig van de twintigste eeuw veranderde de overheidsfinanciering voor dit soort werk; het is sindsdien onvermijdelijk om dit werk, school- studie- en beroepskeuzeonderzoek, voort te zetten als geheel onafhankelijk particulier adviesbureau, het Dr. Jan Waterink Instituut, aanvankelijk gevestigd aan de Amsterdamse Willemsparkweg en sinds 2012 op ons huidige adres.

Sinds 2016 heten wij kortweg Waterink Instituut.