Belangrijk bericht ivm het coronavirus en onze dienstverlening 

Waterink-Instituut-en-het-coronavirus

EEN STUDIEKEUZEONDERZOEK OP LOCATIE KAN OOK NU VEILIG WORDEN AFGENOMEN 

Het Waterink Instituut onderkent het belang van het indammen van het Coronavirus voor de volksgezondheid en houdt zich dus aan de richtlijnen van het RIVM. Binnen deze richtlijnen bieden wij een veilige testomgeving aan.

✅  Wij hebben onze capaciteit gehalveerd tot maximaal 3 deelnemers per dag, zodat de 1,5 meter afstand te allen tijden kan worden aangehouden.
✅  Wij adviseren bij het adviesgesprek één ouder te laten deelnemen op locatie, desgewenst kan een (andere) ouder virtueel deelnemen
✅  Ook kinderen die zich pas volgend jaar zullen gaan oriënteren op een studie adviseren wij niet te wachten met aanmelden tot het laatste moment. Aangezien de testcapaciteit op locatie nu beperkter is, streven wij een goede spreiding van onderzoeken na.

Wij willen u hiermee een veilige, kwalitatief verantwoorde en persoonlijke dienstverlening blijven bieden.

Waarom een studiekeuzeonderzoek?

Een studiekeuzeonderzoek kan dan uitkomst bieden. Een studiekeuzeonderzoek geeft helderheid en inzicht in capaciteiten, eigenschappen en interesses. Het geeft richting aan het studiezoekproces en biedt daarmee houvast bij de verdere studieoriëntatie. Kinderen kunnen zich vervolgens meer richten op hun eindexamen, vaak met meer motivatie omdat een vervolgstudie voor ze gaat leven.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een studiekeuzeonderzoek bedragen 903,- (incl. btw).

Indien uw kind de juiste keuze maakt, kan dit uiteindelijk heel veel geld besparen. Zo’n 20 tot 30 % van de eerstejaars stopt al vrij snel met de opleiding. Een studiekeuzeonderzoek kan dit voorkomen, doordat uw kind een beter beeld heeft van wat hij of zij wil, zodat er meer vertrouwen is in de eigen keuze.

Wat houdt een studieonderzoek bij Waterink Instituut in?

Een studiekeuzeonderzoek bij het Waterink Instituut omvat een uitgebreid psychologisch onderzoek, met behulp van vragenlijsten gericht op het in kaart brengen van capaciteiten, interesses en persoonlijkheid. Ook studievaardigheden, drive en prestatiemotivatie worden in kaart gebracht. Dit levert waardevolle informatie op, op basis waarvan een concreet advies wordt geformuleerd. Aan het begin van de dag vindt een intakegesprek plaats, zodat er een goed beeld ontstaat van de deelnemer en diens keuzes tot nu toe. Aan het eind van de dag vindt het adviesgesprek plaats, waarbij de ouders van harte uitgenodigd zijn. Enkele dagen later volgt een schriftelijke rapportage.

Veel gestelde vragen

Wat doet het Waterink Instituut om besmetting met het Corona Virus te voorkomen?
Is het nog veilig om een test af te nemen bij het Waterink Instituut
Heeft een online onderzoek dezelfde prijs als een regulier onderzoek?
Is een online onderzoek net zo betrouwbaar en informatief als een onderzoek op locatie?
Is het online studiekeuzeonderzoek voor ieder kind geschikt?

 

Aanmelden of extra informatie?

Klik hier voor extra informatie over studiekeuzeadvies bij het Waterink Instituut en meld uw kind aan.
Bekijk hier onze beoordelingen.

Meld je nu aan