Belangrijk bericht ivm het corona virus en onze dienstverlening.

Waterink-Instituut-en-het-coronavirus

EEN STUDIEKEUZEONDERZOEK OP LOCATIE KAN OOK NU VEILIG WORDEN AFGENOMEN 

Het Waterink Instituut onderkent het belang van het indammen van het Coronavirus voor de volksgezondheid en houdt zich dus aan de richtlijnen van het RIVM. Binnen deze richtlijnen bieden wij een veilige testomgeving aan.

✅  Wij hebben onze capaciteit gehalveerd tot maximaal 3 deelnemers per dag, zodat de 1,5 meter afstand te allen tijden kan worden aangehouden.
✅  Wij adviseren bij het adviesgesprek één ouder te laten deelnemen op locatie, desgewenst kan een (andere) ouder virtueel deelnemen
✅  Ook kinderen die zich pas volgend jaar zullen gaan oriënteren op een studie adviseren wij niet te wachten met aanmelden tot het laatste moment. Aangezien de testcapaciteit op locatie nu beperkter is, streven wij een goede spreiding van onderzoeken na.

Wij willen u hiermee een veilige, kwalitatief verantwoorde en persoonlijke dienstverlening blijven bieden.

Waarom een studiekeuzeonderzoek?

Een studiekeuzeonderzoek kan dan uitkomst bieden. Een studiekeuzeonderzoek geeft helderheid en inzicht in capaciteiten, eigenschappen en interesses. Het geeft richting aan het studiezoekproces en biedt daarmee houvast bij de verdere studieoriëntatie. Kinderen kunnen zich vervolgens meer richten op hun eindexamen, vaak met meer motivatie omdat een vervolgstudie voor ze gaat leven.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een studiekeuzeonderzoek bedragen 903,- (incl. btw).

Indien uw kind de juiste keuze maakt, kan dit uiteindelijk heel veel geld besparen. Zo’n 20 tot 30 % van de eerstejaars stopt al vrij snel met de opleiding. Een studiekeuzeonderzoek kan dit voorkomen, doordat uw kind een beter beeld heeft van wat hij of zij wil, zodat er meer vertrouwen is in de eigen keuze.

Wat houdt een studieonderzoek bij Waterink Instituut in?

Een studiekeuzeonderzoek bij het Waterink Instituut omvat een uitgebreid psychologisch onderzoek, met behulp van vragenlijsten gericht op het in kaart brengen van capaciteiten, interesses en persoonlijkheid. Ook studievaardigheden, drive en prestatiemotivatie worden in kaart gebracht. Dit levert waardevolle informatie op, op basis waarvan een concreet advies wordt geformuleerd. Aan het begin van de dag vindt een intakegesprek plaats, zodat er een goed beeld ontstaat van de deelnemer en diens keuzes tot nu toe. Aan het eind van de dag vindt het adviesgesprek plaats, waarbij de ouders van harte uitgenodigd zijn. Enkele dagen later volgt een schriftelijke rapportage.

Veel gestelde vragen

Wat doet het Waterink Instituut om besmetting met het Corona Virus te voorkomen?

Waterink Instituut volgt in deze de richtlijnen van het RIVM en passen onze dienstverlening zo nodig hierop aan. Lees hier meer over.
We beschikken over een ruimte testzaal, waarbij iedere deelnemer een eigen tafel en laptop heeft.

Is het nog veilig om een test af te nemen bij het Waterink Instituut

Wij zijn een klein bedrijf, waar op dit moment maximaal drie deelnemers per dag aan een onderzoek deelnemen, zodat wij de richtlijnen van RIVM goed kunnen naleven. We beschikken over een ruimte testzaal, waarbij iedere deelnemer een eigen tafel en laptop heeft. Vooralsnog betekent dit dat wij onze reguliere studie-, beroeps- en loopbaanonderzoeken nog onverkort offline op locatie kunnen aanbieden, zoals u van ons gewend bent.

 

 

Aanmelden of extra informatie?

Klik hier voor extra informatie over studiekeuzeadvies bij het Waterink Instituut en meld uw kind aan.
Bekijk hier onze beoordelingen.

Meld je nu aan