Belangrijk bericht ivm het corona virus en onze dienstverlening.

27
jan

0
Waarom-kiezen-voor-het-waterink-instituut

Waarom kiezen voor het Waterink Instituut?

Een goede studiekeuze is belangrijk

Een verkeerde studiekeuze heeft meestal vervelende gevolgen. Niet alleen ga je vaak aan jezelf twijfelen, maar zijn er ook financiële en praktische gevolgen, zoals opnieuw moeten beginnen in een andere stad en een plek moeten vinden in een nieuwe studentengroep. Natuurlijk leer je van je fouten, maar waarschijnlijk wil je een verkeerde keuze toch liever voorkomen. Hoe doe je dat?

‘Aan de poort” helpt de studiekeuzecheck studenten om een realistisch beeld te krijgen van de opleiding zodat zij een goede beslissing kunnen nemen. Veel scholen en universiteiten hebben bovendien de laatste jaren studieadviseurs aangetrokken om studenten te adviseren en hen zo voor uitval te behoeden. Maar ondanks de inspanningen van afgelopen jaren, blijkt uit cijfers van de Inspectie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2019) dat bijvoorbeeld bij het HBO 15% van de studenten binnen 1 jaar met zijn of haar studie stopt. En 20% verandert binnen het eerste jaar van studie.
Bron: deelrapport hoger onderwijs

Voor jou is het natuurlijk belangrijk om er voor te zorgen dat je niet in de groep ‘ongewenste uitvallers’ belandt. Dat begint met het maken van een doordachte studiekeuze. Hieronder zullen we globaal beschrijven welke begeleiding er bestaat om je daarbij te helpen.

Open dagen en studiekeuze-advisering op de middelbare school richten zich vooral op inhoudelijke voorlichting.

Dat is prima, omdat je op die manier een beeld krijgt van de vakken in een studie en meestal ook van het werk dat je later met die opleiding kunt gaan doen. Ook wordt er informatie gegeven over eigenschappen (competenties) die handig zijn in de studie, zoals ‘praktisch’, ‘creatief’ of juist heel ‘precies’ zijn. Voor jezelf kun je dan nagaan of de studie bij je past. Op de site van Carrièretijger worden per opleiding de gewenste competenties én je kans op een baan genoemd.

Matching of de studiekeuzecheck is bij veel opleidingen verplicht om je te kunnen aanmelden.

Matching en een studiekeuzecheck vormen een combinatie van voorlichting, toetsing en/of selectie op gebied van de gevraagde competenties. Soms moet je vooraf lesstof bestuderen die getoetst wordt. Of je moet thuis vragenlijsten invullen. De onderwijsinstelling beoordeelt je prestaties en geeft aan in hoeverre de opleiding bij je past. Het matchingadvies is niet bindend als jij je voor 1 mei voor de betreffende opleiding hebt ingeschreven, maar het kan je wel helpen bij je eigen keuze.

Decentrale Selectie gaat nog een stapje verder

Alleen studies met een numerus fixus (een vast aantal plekken) doen aan decentrale selectie. Dan gaat het ook echt om een bindend advies.

Studiekeuzebureaus verschillen in aanpak en ervaring

Naast al deze activiteiten die door de opleidingsinstituten zelf georganiseerd worden, kun je ook een objectief studiekeuzeadvies krijgen via een professioneel adviesbureau.
Veel studiekeuzebureaus richten zich op coaching. In dat geval maak je gedurende meerdere bijeenkomsten opdrachten om een beeld te krijgen van wie je bent en wat je interesses zijn. Daarna ga jij je oriënteren op mogelijke studies. Coaching gebeurt soms (deels) in groepsverband. De gedachte erachter is dat je op die manier leert om zelf keuzes te maken en van elkaar leert. Coaching is echter tijds- en arbeidsintensief en de gebruikte methoden zijn minder wetenschappelijk. Voor een goede coaching is het nodig dat je goed over jezelf na kunt denken, ofwel op jezelf kunt ‘reflecteren’. Zeker als je nog maar weinig werkervaring hebt opgedaan, kan dat best lastig zijn. Ook kan het voor komen dat een opleiding je inhoudelijk aanspreekt, terwijl je er misschien als persoon minder geschikt voor bent. Met enkel coaching is dat lastig in kaart te brengen.

Een aantal studiekeuzebureaus richt zich daarom op een diepergaand assessment of een psychologisch studiekeuzeonderzoek. Onderzoek naar intelligentie, persoonlijkheid, motivatie en interesses geven inzicht in je sterke en minder sterke kanten en in waar je gemotiveerd en blij van wordt. Het gebruik van van gevalideerde (duur woord voor wetenschappelijk getoetste) vragenlijsten is een efficiënte manier om snel een zorgvuldig beeld te krijgen van je interesses, persoonlijkheid en intelligentie. Een dergelijk onderzoek duurt meestal een dag en het biedt een stevige basis voor de juiste studiekeuze.

Reputatie

Nu je een beeld hebt van de verschillende aanpak kun je ook nog kijken naar de kwaliteiten van de bureaus. Zo is het belangrijk dat studiekeuzebureaus zich hebben aangesloten bij een beroepsvereniging, waardoor een bepaalde kwaliteit gegarandeerd is.
Het Waterink Instituut heeft een lange staat van dienst. Er zijn families die al drie generaties gebruik maken van onze dienstverlening! Onze studie- en loopbaanpsychologen zijn zeer ervaren en werken ook in en voor verschillende andere organisaties, waardoor zij een goed beeld hebben van de arbeidsmarkt. Zij zijn persoonlijk lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en onderschrijven daarmee de NIP-gedragscode. Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 90% van de klanten tevreden is en het rapport bewaart.

Een onderzoek bij Waterink Instituut duurt een dag, die eindigt met een deskundig studiekeuzeadvies. Een schriftelijke rapportage volgt een paar dagen later, zodat je het allemaal thuis nog eens rustig kunt nalezen.

Heb je interesse? Neem dan contact met ons op